Werken aan een beter ik

Op de valreep konden wij op zaterdag 18 december fysiek nog eens bij elkaar komen. Deze zaterdagmiddag hebben wij besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Het evenement: ‘Werken aan een betere ik’ stond in het teken van werken aan jezelf.

Zoals iedere Al Fatayaat activiteit zijn we de middag gestart met een passende hadith: Deze keer was dit: ‘Allah kijkt niet naar jullie lichaam, noch naar jullie uiterlijke verschijning, maar Hij kijkt naar jullie hart en jullie hart en jullie daden.’[Muslim] . De hadith sluit mooi aan bij het onderwerp persoonlijke ontwikkeling en het werken aan jezelf.

Hierna zijn we overgegaan naar het theoretische deel van de middag. Hierbij hebben we stilgestaan bij onze kwaliteiten en valkuilen. De deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen om te reflecteren op de volgende vragen: Waar ben ik heel goed in? En waarom?. Vervolgens hebben we het opstellen van leerdoelen aan de hand van SMART besproken.

Daarna was het tijd om onder het genot van een glas marokkaanse muntthee en koekjes aan de slag te gaan met de gepersonaliseerde doelen planner. In kleine groepjes konden de deelnemers zich focussen op hun individuele doelen voor 2022 aan de hand van diverse thema’s als: studie/werk, islam, vrienden en familie, voeding en beweging.

We hebben de middag gezamenlijk afgesloten door samen te reflecteren op de verschillende doelen die de deelnemers hadden gesteld en de inspirerende gesprekken die in de groepjes hadden plaatsgevonden.

Wij zijn Allah soubhanahou wa ta’ala dankbaar dat wij wederom met een inspirerende groep samen hebben komen en van elkaar hebben kunnen leren. BarakAllahou feekoum voor jullie komst en tot gauw Insha Allah!. 

 

Liefs en Wassalaam, 

Al Fatayaat